Arter 2018-03-25T18:01:06+02:00

Arter som kan fanges hos Kaldred Put & Take

Arts navn Antal i søen Sø rekord
Bækørred Ukendt antal Ukendt
Søørred Ukendt antal Ukendt
Guldørred Ukendt antal Ukendt
Brødding Ukendt antal Ukendt
Regnbueørred Ukendt antal 11,1 Kg
Beluga Stør 8 Stk 31,5 Kg
Viluga Stør 4 Stk Ukendt
Hvid Stør 4 Stk 28,6 Kg
Sibirisk Stør 6 Stk 14,4Kg
Stjerne Stør 4 Stk 5,6 Kg
Albino Stør 2 Stk Ukendt
Russisk Stør 16 Stk 10,1 Kg
Spejl Karpe Ukendt antal Ukendt
Skæl Karpe Ukendt antal Ukendt
Koi Karpe Ukendt antal Ukendt
Aborror Yngle fisk/Ukendt antal Ukendt
Gedder Yngle fisk/Ukendt antal Ukendt
Rudskalle Yngle fisk/Ukendt antal Ukendt
Gråskalle Yngle fisk/Ukendt antal Ukendt
Karusse Yngle fisk/Ukendt antal Ukendt
Suder Yngle fisk/Ukendt antal Ukendt