Regler 2021-01-07T14:45:52+01:00

Ørrede regler

 • Overtrædelse af følgende regler medfører bortvisning fra Put og Take søen, UDEN refundering fiskekort!

 • Der kan kun købes 1 dags kort om dagen á 350 kr

 • Fiskekort skal bæres synligt og forevises fiskekontrollanten på anmodning

 • Krogliner, ruser og net er forbudt i Put og Take søen!

 • Der må kun fiskes med en krog på hver stang, trekrog betragtes som en krog.

 • Fiskeri med rogn er forbudt, og kan/vil medfører bortvisning.

 • Fisk skal genudsættes nænsomt, hvis de ikke er kroget foran gællerne.

 • Du må ikke fiske med levende agnfisk, fiskestykker samt forfodre i Put og Take søen.

 • Der må max. fiskes med 1 stang pr. person.

 • Ved overtrædelse opkræves gebyr + prisen for ekstra fiskekort.

 • Der fiskes på eget ansvar og risiko.

 • Det er ikke tilladt at ordne fisk på områdets borde og bænke, benyt det dertil opstillede rensebord ved service bygningen.

 • Der må ikke fiskes med levende maddiker, voksmølle larver, Bi-laver og andre insekter i Put og Take søen.

 • Misbrug = Karantæne og evt. anmeldelse

 • Børn under 10 år skal ledsages af voksne.

 • Benyt venligst affaldsstativerne ved Put og Take søen.

 • Kun sports- og lystfiskeri er tilladt.

 • Badning og skøjtning er strengt forbudt for alle.

 • Heste og hunde er ikke tilladt.

Stør regler

 • Overtrædelse af følgende regler medfører bortvisning, UDEN refundering!

 • Fishcare er meget vigtigt under størfiskeriet. Alle fisk der håndteres på land, skal ligge på afkrogningsmåtte, og hvis fiskene skal vejes skal det være i en passende vejslynge. Det er strengt forbudt at stå op med fisken, al håndtering på land skal foregå i knæhøjde over afkrogningsmåtte. Fisk over 50kg. må kun Håndteres i vandet.

 • Der må kun fiskes med modhageløse enkelt kroge, eller med enkelt kroge hvor modhagen er klemt ind. vi anbefaler Feks. widegape kroge i str. 4-3/0.

 • Der skal være minimum 2m. forfang, fra krog til hovedline, hvis hoved linen er fletline, da fletlinen kan skære fiskene. Forfang skal være minimum 0.40mm. i nylon, flourocarbon eller leadcore. Hooklink må ikke være lavet af fletline.

 • Vi henholder os til at man følger fødevarestyrelsens regler vedr. agn.

 • Det er ikke tilladt at bruge baitboat, båd eller lign.

 • Der må fodres med spod, kasterør og div. PVA produkter.

 • Det er tilladt at slå brolly, bivy og lign. op ved søen.

 • Der skal fiskes med omtanke, og fokus på fiskenes ve og vel. Derfor er det vigtig at man tilpasser grejet til fiskeriet. UL og andet lettere grej er ikke tilladt at benytte til størfiskeriet. Vi anbefaler 10-13′ stænger med en testkurve på 3,0lbs. og op. Og kraftige hjul, med høj linekapacitet. Line skal være min. 0.35mm monofil, eller min. 0.30mm. flet. Ligeledes skal der forefindes Vejeslynge på mindst 165 cm, afkrogningsmåtte på mindst 60 x 200 cm og ¨Carpcare¨ til desinfektion af sår på fisk

 • Det er Kun tilladt at lave bål i grill, eller bålfad. Der må ikke laves bål på jorden.

 • Uhensigtsmæssigt fiskeri, med underklassificeret grej, eller bevidst forkert håndtering af fiskene, vil blive mødt med et bødeforlæg, politianmeldelse og livstids karantæne fra søen.